More
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Cookies policy

Piemērošanas joma

Šī sīkfailu politika ir spēkā papildus www.porsche.lv, vispārīgajai privātuma politikai un apraksta ar sīkfailiem saistītas datu apstrādes veidu, mērogu, nolūkus, tiesisko pamatu un atteikšanās iespējas. www.porsche.lv, vispārīgā privātuma politika attiecas uz visu citu informāciju. Statuss 25.05.2018.

Kas ir sīkfaili?

Mēs izmantojam „sīkfailus”, lai nodrošinātu Jums visaptverošu funkciju klāstu, atvieglotu mūsu pakalpojuma lietošanu un optimizētu mūsu piedāvājumus. Sīkfaili ir maza izmēra faili, ko Jūsu ierīcē uzglabā Jūsu tīmekļa pārlūks.

Sīkfailu kategorijas

Mēs izmantojam sīkfailus dažādos nolūkos un ar dažādām funkcijām. Mēs veicam sadalījumu atkarībā no tā, vai sīkfails ir tehniski nepieciešams (tehniska prasība), cik ilgi tas tiek uzglabāts un lietots (uzglabāšanas ilgums), vai to izveidojis www.porsche.lv, vai arī trešā puse, un kas ir pakalpojumu sniedzējs, kas izveidojis sīkfailu (sīkfaila nodrošinātājs).

Tehniska prasība

Sīkfaili, kas ir nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ: Mēs izmantojam noteiktus sīkfailus, jo tie ir nepieciešami, lai www.porsche.lv, un tā funkcijas darbotos pareizi. Šie sīkfaili tiek automātiski iestatīti, kad tiek aktivizēts www.porsche.lv, vai konkrēta funkcija, ja vien Jūs savā tīmekļa pārlūkā neesat deaktivizējis/-usi sīkfailus.

Sīkfaili, kas nav nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ: Tāpat tiek iestatīti arī sīkfaili, kas nav nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, lai uzlabotu Jūsu pieredzi, lietojot www.porsche.lv, vai arī lai uzglabātu konkrētus Jūsu konfigurētus iestatījumus. Mēs arī izmantojam sīkfailus, kas nav nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, lai iegūtu informāciju par noteiktu www.porsche.lv, sadaļu izmantošanas biežumu, lai mēs varētu tās labāk pielāgot Jūsu vajadzībām. Mēs neuzglabājam sīkfailus, kas nav nepieciešami tehnisku iemeslu dēļ, kamēr Jūs neesat noklikšķinājis/-usi attiecīgajā laukā, lai apstiprinātu, ka esat izlasījis/-usi mūsu sīkfailu paziņojumu un vēlaties turpināt izmantot www.porsche.lv

Uzglabāšanas ilgums

Sesijas sīkfaili: Vairums sīkfailu ir nepieciešami tikai Jūsu pašreizējā pakalpojuma lietošanas vai sesijas ilgumam un tiek dzēsti, vai kļūst nederīgi, tiklīdz Jūs izejat no www.porsche.lv, vai arī beidzas Jūsu pašreizējā sesija. Sesijas sīkfaili tiek izmantoti, piemēram, lai saglabātu konkrētu informāciju, piemēram, Jūsu pierakstīšanās datus www.porsche.lv, Jūsu sesijas laikā.

Pastāvīgie sīkfaili: Reizēm sīkfaili tiek uzglabāti ilgstošu laika periodu, lai varētu Jūs atpazīt, kad Jūs vēlāk atkārtoti apmeklējat www.porsche.lv, un varētu izgūt Jūsu saglabātos iestatījumus. Tas ļauj Jums ātrāk un vienkāršāk piekļūt www.porsche.lv, un ļauj Jums atkārtoti neveikt iestatījumus, kā, piemēram, Jūsu izvēlētās valodas iestatījumus. Pastāvīgie sīkfaili tiek automātiski dzēsti iepriekš noteikta perioda beigās, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni vai domēnu, no kura tika iestatīts sīkfails.

Plūsmas sīkfaili: Šie sīkfaili tiek izmantoti saziņai starp dažādiem iekšējiem „Porsche” serveriem. Tie tiek izveidoti lietotāja darbības sākumā un dzēsti, tiklīdz tā tiek pārtraukta. Plūsmas sīkfailiem lietotāja darbības laikā tiek piešķirts unikāls identifikācijas numurs. Tomēr tas neļauj veikt jebkādus secinājumus attiecībā uz reālā klienta vai lietotāja identitāti.

Sīkfailu nodrošinātājs

Trešo pušu sīkfaili: „Trešo pušu sīkfailus” izveido un izmanto citas iestādes vai tīmekļa vietnes, piemēram, tīmekļa analīzes rīku nodrošinātāji. Papildu informācija par tīmekļa analīzes rīkiem un sasniedzamības mērījumiem ir pieejama turpmāk šajā politikā. Trešās puses var izmantot sīkfailus arī, lai parādītu reklāmu materiālus vai integrētu saturu no sociālajiem tīkliem, kā, piemēram, sociālos spraudņus.

Sīkfailu izmantošana tīmekļa analīzei un sasniedzamības mērījumiem

Mēs izmantojam „Google Analytics” – „Google Inc.” („Google” ) nodrošinātu tīmekļa analīzes pakalpojumu. „Google Analytics” izmanto trešo pušu sīkfailus, lai identificētu www.porsche.lv, konkrētu sadaļu izmantošanas biežumu kā arī preferences. Informācija, par to, kā Jūs lietojat www.porsche.lv, (tostarp Jūsu IP adresi saīsinātā formā), ko ģenerē sīkfails, tiek pārsūtīta „Google” pārvaldītam serverim ASV un tur uzglabāta. „Google” izmanto šo informāciju mūsu vārdā uz pasūtījumu apstrādes līguma pamata, lai analizētu to, kā Jūs lietojat www.porsche.lv, lai veidotu priekš mums pārskatus par www.porsche.lv, aktivitātēm, kā arī nodrošinātu citus pakalpojumus attiecībā uz mūsu pakalpojuma un interneta lietojumu. „Google Analytics” izmantošanas tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts; šajā saistībā no iepriekš minētajiem nolūkiem, izriet mūsu likumīgās intereses, jo īpaši www.porsche.lv analīze, optimizācija un rentabla darbība.

Šo sīkfailu dzēšana un iebilšana to izmantošanai

Izmantojot www.porsche.lv, sīkfailu apstiprināšana nav obligāta; ja nevēlaties, lai Jūsu ierīcē tiktu saglabāti sīkfaili, Jūs varat atspējot attiecīgo opciju Jūsu tīmekļa pārlūka sistēmas iestatījumos. Saglabātos sīkfailus var jebkurā brīdī dzēst Jūsu tīmekļa pārlūka sistēmas iestatījumos. Ja izvēlaties neapstiprināt sīkfailu izmantošanu, tas var ierobežot mūsu tīmekļa vietnē piedāvātās funkcijas.

Jūs varat arī atspējot „Google Analytics” sīkfailu izmantošanu, izmantojot tīmekļa pārlūka paplašinājumu, ja nevēlaties veikt tīmekļa analīzi. Jūs to varat lejupielādēt šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Atteikšanās informācija, kas tiek izmantota Jūsu „Google Analytics” deaktivizēšanas nolūkos, tiek uzglabāta Jūsu ierīcē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī atteikšanās informācija deaktivizē „Google Analytics” vienīgi Jūsu ierīcē un attiecīgajā tīmekļa pārlūkā, no kura tas tika iestatīts. Turklāt, izdzēšot ierīces no Jūsu ierīces, Jums tas ir jāiestata no jauna. Alternatīvi tīmekļa pārlūka paplašinājuma izmantošanai, Jūs varat neatļaut „Google Analytics” ievākt datus par mobilajām ierīcēm, klikšķinot uz šīs saites [programma, kas izmanto „Java Script” kodu]. Tad tiek izveidots atteikšanās sīkfails, kas neatļauj turpmāku Jūsu datu ievākšanu. Atteikšanās sīkfails ir derīgs tikai tajā tīmekļa pārlūkā, kas tika izmantots tā iestatīšanai, un vienīgi attiecībā uz www.porsche.lv, un tas tiek uzglabāts Jūsu ierīcē. Izdzēšot sīkfailus no Jūsu tīmekļa pārlūka, atteikšanās sīkfails ir jāiestata no jauna.

Jūs varat Jūsu ierīcē iespējot arī neizsekošanas funkciju. Ja šī funkcija ir iespējota, Jūsu ierīce informē attiecīgo pakalpojumu, ka tā nevēlas, lai to izseko.