Štutgarte. “Porsche AG” 2022. gada pirmajā pusgadā būtiski palielinājusi tirdzniecības ienākumus un pamatdarbības peļņu līdz attiecīgi 17,92 miljardiem eiro un 3,48 miljardiem eiro. Peļņa no pārdošanas pirmajā pusgadā pieaugusi līdz 19,4%, attiecīgajā laika periodā pērn rādītājs bija 16,9%, informēja uzņēmumā.

2021. gada pirmajos sešos mēnešos tirdzniecības ienākumi veidoja 16,53 miljardus eiro, bet pamatdarbības peļņa bija 2,79 miljardi eiro. Tā ienākumi pieauguši par 8,5% un pamatdarbības peļņa – par 24,6%.

Arī Latvijā “Porsche” ir uzrādījis spēcīgus rādītājus, proti, šā gada pirmajā pusgadā reģistrētas 128 vienības, kas par 32% vairāk nekā šajā pašā periodā pērn. Populārākie modeļi “Cayenne” ar 40 vienībām, “Taycan” – 33, “Macan” – 28, “911” – 15, “Panamera” – 5 un “718” – 7.

Štutgartē bāzētais sporta automobiļu ražotājs kārtējo reizi apliecinājis savu spēju veiksmīgi darboties sarežģītā vidē. Vienlaikus “Porsche” turpina ar savu stratēģiju attiecībā uz ilgtspējīgu nākotni un jaunu luksusa automobiļu definīciju modernā laikmetā.

“Lepojamies, ka šajos sarežģītajos tirgus apstākļos esam uzrādījuši spēcīgu tirdzniecības ienākumu un peļņas izaugsmi. Tas no darbiniekiem un vadības komandas prasījis patiesus pūliņus,” norāda “Porsche AG” valdes priekšsēdētāja vietnieks un par finansēm un IT atbildīgais valdes loceklis Lucs Meške.

No janvāra līdz jūnijam “Porsche” klientiem piegādājis 145 860 automobiļus, attiecīgajā laika periodā pērn – 153 656 automašīnas. Peļņas no pārdošanas kāpumu par 19,4% pirmajā pusgadā galvenokārt veicinājis spēcīgs produktu piedāvājums, valūtas kursu ietekme un citi biznesa sektori.

Atskatoties uz rezultātiem 2022. gada pirmajā pusgadā, “Porsche AG” valdes priekšsēdētājs Olivers Blūme pauž optimistisku noskaņojumu attiecībā uz nākotni. ““Porsche” reprezentē sportiskus, modernus luksusa automobiļus. Tā mēs automašīnu nozarē jūtamies labi pozicionēti,” tā Blūme.

Ekspertu pētījumos turpmākajos gados prognozē izaugsmi luksusa sporta automobiļu, pilnībā elektrisku automašīnu un luksusa SUV segmentos.

“Mēs uzskatām, ka “Porsche” ir ļoti labi pozicionēta katrā no šīm jomām. Mēs apsteidzam citus luksusa automašīnu ražotājus ar mūsu stingro koncentrēšanos uz ilgtspējību. Mums tai ir holistiska pieeja – ekoloģiska, sociāla un balstīta uz vērtībām. Mērķis līdz 2030. gadam ir kļūt par oglekļa izmešu ziņā neitrālu uzņēmumu,” uzsver Blūme.

Uzņēmuma neto naudas plūsma 2022. gada pirmajā pusgadā bija 2,39 miljardi eiro (iepriekšējā gadā – 2,6 miljardi eiro). “Ņemot vērā veiktās investīcijas mūsu nākotnes projektos, mēs atkal spējām panākt spēcīgu neto naudas plūsmu,” piebilst finanšu direktors Lucs Meške.

Neskatoties uz sarežģītu piegāžu situāciju un paaugstinātām izejmateriālu un enerģijas cenām, “Porsche AG” 2022. gadā plāno sasniegt peļņu no pārdošanas aptuveni 17%-18% robežās, bet tirdzniecības ienākumus aptuveni 38-39 miljardu eiro apmērā. Vidējā termiņā “Porsche” peļņas no pārdošanas mērķis ir aptuveni 17%-19%.

Prognozes 2022. gadam ir balstītas uz noteiktiem pieņēmumiem, tai skaitā to, ka “Porsche” galvenajos tirgos būtiski nepasliktinās ekonomiskie apstākļi vai Covid-19 pandēmija, piegādes tīklos netiek novēroti būtiski traucējumi, jo sevišķi saistībā ar pusvadītājiem, enerģiju, detaļām un komponentiem, izejmateriālu cenas būtiski nepalielinās un karš Ukrainā nepiedzīvo turpmāku eskalāciju.

“Porsche” ilgtermiņa mērķis ir panākt, lai grupas peļņa no pārdošanas pārsniegtu 20%. “Globālo ekonomiku sagaida smagi laiki, bet 2022. gada pirmā pusgada rezultāti sniedz mums pārliecību par mūsu spējām,” saka finanšu direktors Lucs Meške.

Papildu informācija, video un foto materiāli pieejami Porsche Newsroom: newsroom.porsche.com

 

Atruna

Šajā preses relīzē ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi, kas atspoguļo “Porsche” pašreizējos uzskatus par nākotnes notikumiem. Vārdi “būs”, “mērķis”, “plāns”, “ambīcija”, “paredzēt”, “pieņemt”, “ticēt”, “aplēst”, “gaidīt”, “plānot”, “var”, “varētu”, “plānot”, “projekts”, “vajadzētu” un līdzīgi izteicieni tiek izmantoti, lai identificētu uz nākotni vērstus paziņojumus. Šie apgalvojumi ir pakļauti daudziem riskiem, neskaidrībām un pieņēmumiem. Ja īstenojas kāds no šiem riskiem un neskaidrībām vai ja pieņēmumi, kas ir pamatā kādam no “Porsche” uz nākotni vērstajam paziņojumam, izrādīsies nepareizi, faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, ko “Porsche” pauž vai norāda šādos paziņojumos. “Porsche” neplāno un neuzņemas nekādu pienākumu atjaunināt šos uz nākotni vērstos paziņojumus, jo tie ir balstīti tikai uz apstākļiem publicēšanas dienā.

Iepriekš izklāstītā uz nākotni vērstā finanšu informācija par pašreizējo 2022. finanšu gadu ir balstīta uz vairākiem pieņēmumiem, tai skaitā to, ka “Porsche” galvenajos tirgos būtiski nepasliktinās ekonomiskie apstākļi vai Covid-19 pandēmija, piegādes tīklos netiek novēroti būtiski traucējumi, jo sevišķi saistībā ar pusvadītājiem, enerģiju, detaļām un komponetiem, izejmateriālu cenas būtiski nepalielinās un karš Ukrainā nepiedzīvo turpmāku eskalāciju. Šāda uz nākotni vērsta finanšu informācija arī paredz, ka 2022. finanšu gada otrajā pusē eiro kurss attiecībā pret “Porsche” galveno tirgu valūtām joprojām saglabāsies vājš.